• Sense dades no som més que persones amb una opinió.

    W. Edwards Deming

Som una assesoria,
ens enfoquem a l’acció.

El canvi de paradigma actual exigeix la presa ràpida de decisions y la predicció dels esdeveniments a les nostres empreses.

Medim l’eficàcia no només en resultats, sinó en la capacitat d’oferir solucions creatives i dimensionades a les necessitats plantejades.

RIGOR

SOLUCIONS

Adaptació a les necesitats del client.

Els nostres advocats, economistes, graduats socials i experts en protecció de dades treballen de forma conjunta i coordinada per a oferir les millors solucions a les nostres empreses. Tenir una visió global de les necessitats ens permet detectar les problemàtiques i proposar actuacions adequades. Cubrim les necessitats tributàries, legals i laborals per a què els nostres clients es puguin centrar en la seva feina.

No només realitzem la part burocràtica sinó que optimitzem i planifiquem buscant la màxima rendibilitat.

Treballar en el redisseny de processos, millora de rendiments, implantació d’estratègies de creixement, innovació i consolidació de negocis afavoreix l’obtenció de resultats.

EXPERIÈNCIA

El valor de las associacions.

Compartir experiència i mantenirnos al dia és una obligació
en entorns tan cambiants.

PASSIÓ

Arribarem més lluny.

El nostre secret de l’èxit és sumar i multiplicar.
Els nostres clients compten amb l’avantatge competitiva de comptar amb un equip integral de professionals que uneixen les seves capacitats per a tractar els problemes amb un angle de visió ampli i divers.

Business Growing

Avda. Diagonal 626, 4º 2ª
08021 Barcelona

T. 93 414 53 33
www.externa.cat